Daha Detaylı Bilgi ve Randevu İçin Mersin:0324 359 13 44 - İskenderun: 0326 614 65 44

İş Güvenliği Hizmetleri

1. Rehberlik ve Danışmanlık
 • İşyerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili işin planlanması ve organızasyonuna katkıda bulunmak
 • KKD seçimi ve kullanımı konusunda önerilerde bulunmak
 • Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak
2. Risk değerlendirmesi
 • Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak
 • Gerekli çalışmaları planlayarak önlemler konusunda işverene önerilerde bulunmak
3. Çalışma ortamı gözetimi
 • Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak
 • Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak
 • Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu
4. Eğitim ve bilgilendirme
 • İş Güvenliği Temel Eğitimi
 • Kimyasallar ve kimyasal kullanımı eğitimi
 • Risk Değerlendirme Eğitimi