Daha Detaylı Bilgi ve Randevu İçin Mersin:0324 359 13 44 - İskenderun: 0326 614 65 44

İşyeri Hekimliği Hizmetleri

1. Rehberlik ve danışmanlık
 • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılım
 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler
 • Periyodik kontrol ve incelemeler
 • Risk değerlendirme çalışmalarına katılım
 • Sağlık sorunları oluşturabilecek işyeri ortam ölçümleri konusunda öneriler
 • İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirme ve öneriler
2. Sağlık gözetimi
 • Gece postaları dahil sağlık gözetimi
 • İşe giriş ve periyodik muayeneler
 • İşe dönüş muayenesi
 • Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar
 • Gebe ve emzikli çalışanların takibi
 • Meslek hastalığı takibi
 • Kronik hastalıkların takibi
 • Birden fazla iş kazası geçirmiş olanların tespiti ile ilgili değerlendirmeler
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi
 • Bağışıklama
 • Portör muayeneleri
 • Gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler
 • Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu
3. Eğitim ve bilgilendirme
 • Genel sağlık eğitimi
 • İlk yardım eğitimi
 • İş sağlığı eğitimi
 • Hijyen eğitimi
 • Ergonomi eğitimi
 • Bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim