Daha Detaylı Bilgi ve Randevu İçin Mersin:0324 359 13 44 - İskenderun: 0326 614 65 44

Mobil Sağlık Hizmetleri

 • Akciğer Grafisi
 • Odiometre
 • Solunum Fonksiyon Testleri (SFT)
 • EKG
 • Göz Muayenesi
 • Laboratuvar Tetkikleri Tetkikleri ( Mikrobiyoloji ve Parazitoloji, Biyokimya, Hematoloji,Toksikoloji ve Ağır Metal Tetkikleri )
 • Koruyucu hekimlik hizmetleri
 • İşe giriş muayenesi
 • Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporu
 • Periyodik muayeneler
 • Periyodik muayene raporu
 • İşe dönüş muayenesi
 • Portör muayeneleri
 • Yüksekte çalışabilir raporu
 • Özürlü personelin işe uygunluk muayenesi
 • Portör analizleri