Daha Detaylı Bilgi ve Randevu İçin Mersin:0324 359 13 44 - İskenderun: 0326 614 65 44

Uyarı İşaretleri Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Bu eğitimin sonunda katılımcılar uyarı işaretleri ve çeşitleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
Hedef Kitle: Tüm Çalışanlar
Eğitim Süresi: 1 saat
Eğitim İçerikleri:
a) Güvenlik ve Sağlık İşareti Kavramı
b) İşaretlerin Birlikte Kullanımı
c) İşaret Levhaları
1) Yasak İşaretleri
2) Emredici İşaretler
3) Uyarıcı İşaretler
4) Acil Çıkış ve İlkyardım İşaretleri
5) Yangınla Mücadele İşaretleri
6) Ek Bilgi Levhaları
d) Işıklı İşaretler
e) Sesli İşaretler
f) El İşaretleri
1) Yatay Hareketleri
2) Dikey Hareketler
Kaynak Alınan Mevzuat
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği (23.12.2003 Tarihli ve 25325 Sayılı Resmi Gazete)
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü (11.01.1974 Tarihli ve 14765 Sayılı Resmi Gazete)
• Makine Emniyet Yönetmeliği (03.03.2009 Tarih ve 27158 Sayılı Resmi Gazete)