4857 sayılı İş Kanununun 86. maddesinde "Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçilerin işe girişinde veya işin devamı süresince en az yılda bir, bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır." denilmektedir.

KAZAN OSGB, kadrosunda tecrübeli işyeri hekimleri ile çalışanlarınızın işe giriş muayeneleri veya çalışan işçilerin periyodik muayenelerini gerçekleştirmektedir. Periyodik muayenelerde gerekli akciğer filmi, odyometre(İşitmeTesti), solunum fonksiyon testi ( SFT ), elektrokardiografi ( EKG ), otorefraktometre ile göz muayenesi, kan ve idrar tetkikleri ( hemogram, karaciğer enzimleri, sedimentasyon, kanda kurşun, idrarda fenol, TCA, protoporfirin, hepatit tetkikleri, vb. ) aşılama hizmetleri yaptırılmaktadır.

Daha önce yapılmış risk analiziniz varsa buna uygun tetkikler, risk analizi yoksa sağlık danışmanlığı hizmetimizle uzmanlarımız tarafından belirlenen tetkikler önerilir ve mutabık kalınan tetkikler yapılır.


Daha geniş bilgi için ve OSGB hizmetlerimiz için 0553 279 9756 nolu telefondan irtibat kurabilirsiniz.